Projekty

Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4

Garant: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM+421 37 641 4126AS_3_318
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM, R R+421 37 641 5558AS_2_208
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.KMan FEM [ukončené]+421 37 641 4134AS_2_203
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEM+421 37 641 4130AS_3_302
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.KMan FEM, FEM+421 37 641 4168AS_2_208
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEM+421 37 641 4164AS_2_233

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ