Projekty

Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vytvoriť novú vedeckú výskumnú spoluprácu v oblasti erózie pôdy, transportu sedimentov a ich akumulácie vo vodných nádržiach, ktoré sú ohrozené zanášaním v dôsledku erózie a procesu transportu pôdnych častíc z povodia vodnej nádrže. Tieto procesy spôsobujú každoročne stratu kapacity 0,5% na celom svete. Projekt bude zameraný na výmenu a spojenie skúseností a znalostí z oblasti dvoch základných procesov zanášania vodnej nádrže Univerzita v Algarve a Slovenská poľnohospodárska univerzita
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0