Projects

Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca

Supervisor: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Basic information   Workers   Financing      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V poslednom období vzrastá dopyt po prírodných produktoch s dietologickými až liečebnými účinkami.Významným zdrojom biologicky aktívnych komponentov a z nutričného hľadiska dôležitých látok sú aj niektorépodceňované druhy plodín ako napr. láskavec. Druhy rodu Amaranthus sú rezistentné k mnohým chorobám, tolerantné k suchu, zasoleniu, vysokým teplotám a predstavujú tak dôležitú alternatívnu plodinu v podmienkach súčasného globálneho otepľovania. Biologicky aktívne látky láskavca majú pozitívny vplyv na ľudský organizmus v prevencii niektorých civilizačných ochorení. Realizácia projektu napomôže rozšíreniu možností pre vyšľachtenie novej odrody láskavca s vysokým úrodovým potenciálom a nutričnou hodnotou semena a význačne urýchli a zefektívni šľachtiteľské úsilie.
Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
Project identification:2/0066/13
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2013
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0