Projekty

Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBP+421 37 641 4596ARI_1_13

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ