Projekty

Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka201520132014
Kapitálové výdaje------
Běžné výdaje - mzdové náklady------
Běžné výdaje - ostatní38 47019 88519 235