Projekty

Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka201520132014
Kapitálové výdaje------
Bežné výdaje - mzdové náklady------
Bežné výdaje - ostatné38 47019 88519 235