Projekty

Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základní informace
      Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V poslednom období vzrastá dopyt po prírodných produktoch s dietologickými až liečebnými účinkami.Významným zdrojom biologicky aktívnych komponentov a z nutričného hľadiska dôležitých látok sú aj niektorépodceňované druhy plodín ako napr. láskavec. Druhy rodu Amaranthus sú rezistentné k mnohým chorobám, tolerantné k suchu, zasoleniu, vysokým teplotám a predstavujú tak dôležitú alternatívnu plodinu v podmienkach súčasného globálneho otepľovania. Biologicky aktívne látky láskavca majú pozitívny vplyv na ľudský organizmus v prevencii niektorých civilizačných ochorení. Realizácia projektu napomôže rozšíreniu možností pre vyšľachtenie novej odrody láskavca s vysokým úrodovým potenciálom a nutričnou hodnotou semena a význačne urýchli a zefektívni šľachtiteľské úsilie.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:
2/0066/13
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0