Projekty

Zvyšovanie efektívnosti rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov a účtovníctva

Garant: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.