Projekty

Zvyšovanie efektívnosti rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov a účtovníctva

Garant: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je zdôrazniť pragmatickú stránku účtovných informácií a nové možnosti, ktoré poskytujú informačné systémy pre napĺňanie rozhodovacích potrieb manažérov. V projekte sa budeme zaoberať možnosťami zefektívňovania rozhodovacích procesov v podnikoch agrorezortu uplatnením informačných systémov v súlade s požiadavkami moderného riadenia.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra účtovníctva (FEM)
Identifikácia projektu:1/0489/15
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0