Projekty

Určovanie pravosti druhového a geografického pôvodu obnôžkového peľu

Garant: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Autentifikácia a hodnotenie druhového a geografického pôvodu vo vybraných vzorkách jednodruhového a viacdruhového obnôžkového peľu. Využitie mikroskopických a makroskopických metód pre hodnotenie druhového zastúpenia peľu vo vzorkách a pre hodnotenie morfologických znakov na obnôžke. Overenie zloženia peľu zo vzoriek z vybraných lokalít Slovenska pomocou geografických informačných systémov a máp lesných porastov. Determinácia bioaktívnych látok vo vzorkách monoflorálneho obnôžkovo peľu olejnín a krmovín.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:SK-PT-2015-0023
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0