Projekty

Určovanie pravosti druhového a geografického pôvodu obnôžkového peľu

Garant: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Autentifikácia a hodnotenie druhového a geografického pôvodu vo vybraných vzorkách jednodruhového a viacdruhového obnôžkového peľu. Využitie mikroskopických a makroskopických metód pre hodnotenie druhového zastúpenia peľu vo vzorkách a pre hodnotenie morfologických znakov na obnôžke. Overenie zloženia peľu zo vzoriek z vybraných lokalít Slovenska pomocou geografických informačných systémov a máp lesných porastov. Determinácia bioaktívnych látok vo vzorkách monoflorálneho obnôžkovo peľu olejnín a krmovín.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
SK-PT-2015-0023
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0