Projekty

Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami

Garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka2016201720182015
Kapitálové výdaje25 00025 00025 000--
Běžné výdaje - mzdové náklady--------
Běžné výdaje - ostatní------25 000