Projekty

Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami

Garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikácia projektu:1/0364/15
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0