Projekty

Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami

Garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

Základní informace
   
   
Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0364/15
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
16
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0