Projekty

Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami

Garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0364/15
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:16
Počet oficiálních pracovníků projektu:0