Projekty

Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka

Garant: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V projekte sa bude riešiť vplyv rôznych špecifikovaných podmienok chovu (extenzívny a intenzívny chov) na kvalitatívne parametre bravčového mäsa a produkčné parametre plemena mangalica. Projekt je zameraný hlavne na malé a stredné farmy na Slovensku s cieľom podporenia ich dlhodobej udržateľnosti. Výsledky budú realizované aj v inovácii pedagogickej činnosti. Projekt bude zameraný aj na ekonomické hodnotenie jednotlivých chovov. Ďalej v projekte budeme riešiť šľachtiteľský proces slovenského teplokrvníka v rámci analýzy testovania výkonnosti s cieľom stanovenia selekčných kritérií pre to plemeno.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ), Katedra jazykov (FEM)
Identifikácia projektu:
1/0818/16
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
08. 06. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
preklady a práca s literatúrou
preklady a práca s literatúrou