Projects

Analysis of the Production and Qualitative Parameters of Pork of the Mangalica Breed the efficiency of the Slovak Warmblood horse

Supervisor: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Basic information
   
      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
V projekte sa bude riešiť vplyv rôznych špecifikovaných podmienok chovu (extenzívny a intenzívny chov) na kvalitatívne parametre bravčového mäsa a produkčné parametre plemena mangalica. Projekt je zameraný hlavne na malé a stredné farmy na Slovensku s cieľom podporenia ich dlhodobej udržateľnosti. Výsledky budú realizované aj v inovácii pedagogickej činnosti. Projekt bude zameraný aj na ekonomické hodnotenie jednotlivých chovov. Ďalej v projekte budeme riešiť šľachtiteľský proces slovenského teplokrvníka v rámci analýzy testovania výkonnosti s cieľom stanovenia selekčných kritérií pre to plemeno.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Animal Husbandry (FAaFR), Department of Languages (FEM)
Project identification:1/0818/16
Project status:Completed
Project start date :
08. 06. 2015
Project close date:
31. 12. 2019
Number of workers in the project:
11
Number of official workers in the project:
2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
preklady a práca s literatúrou
preklady a práca s literatúrou