Projekty

Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka

Garant: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V projekte sa bude riešiť vplyv rôznych špecifikovaných podmienok chovu (extenzívny a intenzívny chov) na kvalitatívne parametre bravčového mäsa a produkčné parametre plemena mangalica. Projekt je zameraný hlavne na malé a stredné farmy na Slovensku s cieľom podporenia ich dlhodobej udržateľnosti. Výsledky budú realizované aj v inovácii pedagogickej činnosti. Projekt bude zameraný aj na ekonomické hodnotenie jednotlivých chovov. Ďalej v projekte budeme riešiť šľachtiteľský proces slovenského teplokrvníka v rámci analýzy testovania výkonnosti s cieľom stanovenia selekčných kritérií pre to plemeno.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ), Katedra jazykov (FEM)
Identifikace projektu:1/0818/16
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:08. 06. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:0