Projekty

Modernizácia obsahu, foriem a metód výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu

Garant: prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
001SPU-4/2016
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0