Projekty

Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiách

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 04. 2016
Datum ukončení projektu:01. 04. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0