Projekty

Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiách

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 04. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0