Projekty

Nové vzťahy medzi producentmi a spotrebiteľmi poľnohospodárskych komodít v metropolitných územiach

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Metropolizácia značne transformuje charakteristiky životného štýlu a vzťahy v priestore. Mení najmä vzťahy medzi poľnohospodármi, ktorí hospodária v týchto metropolitných územiach, a spotrebiteľmi. Prebiehajúca metropolizácia prináša aj zvýšenie počtu konzumentov poľnohospodáskych produktov, diverzifikáciu dopytu a zvýšenie kúpnej sily. Zmena spotrebiteľských preferencií následne vyvoláva zmenu štruktúry výroby. Navrhovaný výskumný projekt bude zameraný na skúmanie vplyvu metropolizácie na poľnohospodárske podniky, pričom budú porovnané vybrané francúzske mestá s hlavným mestom Slovenska Bratislavou. Cieľom navrhovaného mobilitného projektu je tvorba metodiky pre spomenutý navrhovaný výskumný projekt a jej otestovanie v podmienkach Slovenska a Francúzska.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:15. 01. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0