Projekty

Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie      Financovanie
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu bude skúmať účinky látok prírodného pôvodu ako sú rôzne výťažky z rastlín (epikatechín, kempferol, kvercetín, fytoestrogény a iné), metabolity húb -- mykotoxíny (patulín, citrinín, zearalenon, T-2 toxín a iné) ako aj iné toxické látky (ťažké kovy) na živočíšne bunky (krvné bunky, spermie).
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0760/15
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
vedúci riešiteľ projektu
riešiteľ
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
MUDr. Peter Kišška
riešiteľ
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Katarína Tokárová, PhD.
riešiteľ
Ing. Zuzana Brúnaiová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ