Projekty

Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu bude skúmať účinky látok prírodného pôvodu ako sú rôzne výťažky z rastlín (epikatechín, kempferol, kvercetín, fytoestrogény a iné), metabolity húb -- mykotoxíny (patulín, citrinín, zearalenon, T-2 toxín a iné) ako aj iné toxické látky (ťažké kovy) na živočíšne bunky (krvné bunky, spermie).
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0760/15
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0