Projekty

Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu

Garant: Ing. Marek Barta, PhD.

Základní informace
   
   
Financování   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na získanie originálnych vedeckých poznatkov o tom, ako endofytické mikroorganizmy koexistujúce asymptomaticky v pletivách drevín môžu vplývať na odpoveď hostiteľov k biotickým a abiotickým stresovým faktorom. Projekt sa orientuje na 2 špecifické skupiny endofytov, entomopatogénne huby rodu Beauveria a nenodulujúce mikroorganizmy participujúce na fixácii atmosférického N drevinami čeľade Caesalpiniaceae.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu: 2/0025/15
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0