Projekty

Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku

Garant: Ing. Juraj Medo, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) je invázny druh lienky, ktorý sa v Európe nekontrolovateľne šíri približne od roku 2002. Je to mimoriadne agresívny druh pretože okrem znižovania dostupných potravových zdrojov pre natívne druhy lienok ohrozuje pôvodné druhy lienok aj priamo požieraním ich vajíčok a lariev. V Európe H. axyridis nemá významných prirodzených nepriateľov. Občas sú však v populáciách detegované jedince napadnuté entomopatogénnymi hubami. Cieľom projektu je spolupráca medzi Slovenskom a Poľskom pri skúmaní populácií H. axyridis za účelom identifikovať druhy entomopatogénnych húb vyskytujúcich sa v populáciách tejto lienky, získať izoláty húb schopné infikovať H. axyridis a otestovať ich virulenciu voči tomuto invázneho druhu.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
SK-PL-2015-0026
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0