Projekty

Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku

Garant: Ing. Juraj Medo, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) je invázny druh lienky, ktorý sa v Európe nekontrolovateľne šíri približne od roku 2002. Je to mimoriadne agresívny druh pretože okrem znižovania dostupných potravových zdrojov pre natívne druhy lienok ohrozuje pôvodné druhy lienok aj priamo požieraním ich vajíčok a lariev. V Európe H. axyridis nemá významných prirodzených nepriateľov. Občas sú však v populáciách detegované jedince napadnuté entomopatogénnymi hubami. Cieľom projektu je spolupráca medzi Slovenskom a Poľskom pri skúmaní populácií H. axyridis za účelom identifikovať druhy entomopatogénnych húb vyskytujúcich sa v populáciách tejto lienky, získať izoláty húb schopné infikovať H. axyridis a otestovať ich virulenciu voči tomuto invázneho druhu.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:SK-PL-2015-0026
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0