Projekty

Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti

Garant: prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEM+421 37 641 4147AS_1_127
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM+421 37 641 4126AS_3_318

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ