Projekty

Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti

Garant: prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je stimulácia, rozvoj a využitie inovatívnych nstrojov, služieb a politík manažmentu rizika s cieľom pomôcť farmárom EÚ a susedných krajín zlepšiť ich rozhodovací proces v podmienkach rastúcej neurčitosti vyplývajúcej z klimatických a ekonomických podmienok, v ktorých pôsobia.
Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:OC-2015-2-20241
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:10. 04. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0