Projekty

Výrobný faktor pôda ako významný indikátor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov

Garant: Ing. Jana Ladvenicová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výrobný faktor pôda ako významný indikátor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.KE FEM+421 37 641 4594AE_8_25
Ing. Michal Cehula, CSc.ext FEM+421 37 641 4590804
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRR+421 37 641 4595AE_8_19
Ing. Zuzana Kapustová, PhD.KE FEM [vyňatie]+421 37 641 4592AE_7_9
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEM+421 37 641 4572AE_7_5
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.KE FEM+421 37 641 4571AE_7_2
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEM+421 37 641 4577AE_7_7, AS_1_101

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ