Projekty

Hrozno a jeho vedľajšie produkty ako zdroj tanínov vo výžive zvierat

Garant: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Research aim of the project is to analyze grape and grape by-products as a tannins source in animal nutrition. Beneficial project output will be the comparision on the tannin levels in grape and by-products in Austria and Slovakia. In each country, during the experiment, there were grapes and grape by-products sampling for tannins analyses. Two times per year, one time in Slovakia, one time in Austria will be meeting. The main point of the first meeting (in Austria) will be creation and selection of material and methods of the experiments (these costs will are cover by each institution separately). Aftre the samples collection, each partner will do specific analysis for taninn contents in grapes and grape by-products.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:
2015-10-15-001
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2017
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0