Projekty

Inovatívne využitie vedľajších výrobných zvyškov z hrozna pri stabilizácii a čírení vína a nealkoholických nápojov

Garant: Ing. Peter Czako, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-15-0315
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0