Projekty

Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom je overiť či inhibičný účinok flavonoidov na adipogenézu závisí od stupňa metabolického ochorenia a či z dlhodobého hľadiska má inhibícia adipogenézy pozitívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva ako aj celého organizmu. Budeme študovať úlohu oxidačného stresu v mechanizmoch pôsobenia flavonoidov mykotoxínov na tukové tkanivo z hľadiska regulácie metabolizmu glukózy a lipidov inzulínovou kaskádou.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:15/0229
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0