Projekty

Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543)

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je poskytnúť rozsiahlu charakterizáciu nových a alternatívnych biologicky aktívnych zlúčenín pochádzajúcich z rôznych rastlinných a mikrobiálnych druhov, založenú na popise ich štruktúry, fyzikálno-chemických a antimikrobiálnych vlastností. Značná časť projektu sa bude venovať štúdiu efektov bioaktívnych látok na biologický systém s cieľom pochopiť a popísať ich potenciálne úlohy v bunkovej signalizácii, metabolizme, génovej expresii a syntéze proteínov v zdraví i chorobe ((modely normálnych buniek komparované onkocytárnymi bunkami). Detekcia a popis špecifických biologicky aktívnych molekúl zúčastňujúcich sa bunkovej odpovede a ochrany má zásadný význam pre ochranu či zachovanie kvality zdravia, živočíšnej produkcie.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:APVV-15-0543
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:0