Projekty

Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je poskytnúť rozsiahlu charakterizáciu nových a alternatívnych biologicky aktívnych zlúčenín pochádzajúcich z rôznych rastlinných a mikrobiálnych druhov, založenú na popise ich štruktúry, fyzikálno-chemických a antimikrobiálnych vlastností. Značná časť projektu sa bude venovať štúdiu efektov bioaktívnych látok na biologický systém s cieľom pochopiť a popísať ich potenciálne úlohy v bunkovej signalizácii, metabolizme, génovej expresii a syntéze proteínov v zdraví i chorobe ((modely normálnych buniek komparované onkocytárnymi bunkami). Detekcia a popis špecifických biologicky aktívnych molekúl zúčastňujúcich sa bunkovej odpovede a ochrany má zásadný význam pre ochranu či zachovanie kvality zdravia, živočíšnej produkcie.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-15-0543
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:20
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0