Projekty

Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku.

Garant: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Eva PieckováDFBP FBP+421 37 641 5382SD-AB_0_7
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.KVD FAPZ, ext KTKŽP FBP+421 37 641 4461AP_0_13A
Ing. Štefan Baranovič, PhD.FAPZ D-VZP [úsp. ukončené]+421 37 641 4503AT_5_3
Ing. Ivan Imrich, PhD.KVD FAPZ+421 37 641 4505AT_5_5
Ing. Slavomír Mindek, PhD.KVD FAPZ+421 37 641 4464AP_0_17A
Ing. Martina Pšenková, PhD.KVD FAPZ+421 37 641 4466AP_0_12A
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.KMi FBP+421 37 641 4433AZ_3_44
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.KVD FAPZ+421 37 641 4479AP_0_15A
Ing. Kristína TvarožkováFAPZ D-VZP den [roč 3]+421 37 641 4481AP_0_10A

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ