Projekty

Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku.

Garant: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Základní informace      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Chov oviec na produkciu mlieka je v súčasnom období hlavným chovateľským zámerom fariem nielen na Slovensku ale aj iných krajinách. Mlieko má takto rozhodujúce postavenie v ekonomike týchto podnikov a fariem. Cenu mlieka ovplyvňuje mnoho faktorov, kde najdôležitejším sa javí jeho kvalita odrážajúca predovšetkým zdravie mliečnej žľazy - mastitída. V súčasnom období sa zdravotný stav vemena bahníc v súvislosti s mastitídou nesleduje, pretože nie sú jasné fyziologické kritéria pre posúdenie zdravia vemena ako je tomu pri kravách. Zdravotný stav vemena bahníc je rizikom nielen pre konzumenta, spracovateľa ale aj pre samotnéhochovateľa. Projekt sa venuje súčasnému stavu zdravia vemena bahníc prostredníctvom mikrobiologického monitoringu mlieka z cisterien na čo najväčšom počte podnikov.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ), Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:APVV-15-0072
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:
28. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
garant
riešiteľ
Ing. Ivan Imrich, PhD.riešiteľ
Ing. Slavomír Mindek, PhD.riešiteľ
Ing. Martina Pšenková, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Kristína Tvarožková, PhD.
riešiteľ