Projekty

Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie   
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Aplikácia nvej metódy šľachtenia, ako je genomická selekcia.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
APVV-15-0156
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
4