Projekty

MOŽNOSTI GENETICKÉHO TESTOVANIA PRI IDENTIFIKÁCIÍ ŠPORTOVÉHO TALENTU

Garant: Ing. Ľubomír Belej, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Genetika ovplyvňuje ľudí v mnohých smeroch vrátane nášho potenciálu vyniknúť v športe. Genetika má veľký vplyv na svalovú hmotu, zloženie svalových vlákien, anaeróbny prah, kapacitu pľúc a vytrvalosť. Genetika má však menší vplyv na charakteristiky akými sú rovnováha, agilita, reakčný čas a presnosť. Mnohé z týchto schopností môžu byť výrazne zlepšené riadnym tréningom. Tréning, strava a mnohé iné faktory hrajú kľúčovú rolu v rozvíjaní športového potenciálu, ale môžu takisto aj limitovať náš výkon. Priaznivý genetický profil v kombinácií s optimálnym tréningovým prostredím je dôležitý pre elitný športový výkon. Výber talentov a identifikácia nádejných športovcov v mladom veku umožňuje ich skorú adaptáciu na špecializovaný tréning.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0