Projekty

Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Eva PieckováDFBP FBP+421 37 641 5382SD-AB_0_7
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.KCH FBP, PZU UP, R R+421 37 641 5019AC_1_7
Ing. Július Árvay, PhD.KCH FBP+421 37 641 4497AC_1_9
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBP+421 37 641 4113AT_3_13
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.KCH FBP+421 37 641 4376AC_1_14
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.KMi FBP+421 37 641 4431AZ_3_42
prof. Ing. Jozef Kulich, PhD.PZU UP+421 37 641 5735
doc. Ing. Jana Maková, PhD.KMi FBP+421 37 641 4434AZ_3_45
Ing. Juraj Medo, PhD.KMi FBP+421 37 641 5810AZ_3_50
RNDr. Juraj Miššík, PhD.KBaB FBP+421 37 641 4474ARI_0_30
Ing. Radovan Stanovič, PhD.KCH FBP+421 37 641 4248AC_1_12a
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBP+421 37 641 4264AC_1_6

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ