Projekty

Zmeny biologicky účinných látok v procese výroby vína a determinácia ich účinku na bunky

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   
Pracovníci
      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Zmeny biologicky účinných látok v procese výroby vína a determinácia ich účinku na bunky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
KOVV FZKI
+421 37 641 4715
Bz_1_19
DFBP FBP
+421 37 641 5382
SD-AB_0_7
KCH FBP
+421 37 641 4369
AC_1_13
KMO FEM
+421 376 414 145
AS_3_309
Ing. Miroslava Císarová, PhD.
FBP D-TEP [úsp. ukončené]
+421 37 641 5814
AZ_3_51
KTKRP FBP+421 37 641 4421AT_4_18
KMi FBP
+421 37 641 5813
AZ_3_41
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.ext FBP
+421 37 641 4311
AT_4_3
KMi FBP+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
KMO FEM, FEM+421 37 641 5179AS_1_106, AS_3_304
FBP D-ABT [neúsp. ukončené]
+421 37 641 5814
AZ_3_51
KTKRP FBP+421 37 641 4421
AT_4_18
RNDr. Attila Kántor, PhD.FBP D-TEP [ukončené]
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 4119
AT_0_11F, SD-AB_0_8
KHaBP FBP
+421 37 641 5807
BA_1_104
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.KTKRP FBP
+421 37 641 4379
AT_4_2
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
KMO FEM
+421 37 641 4102
AS_3_310
KMi FBP+421 37 641 4430
AZ_3_48
KMO FEM, FEM
+421 37 641 4136
AS_3_306, AS_1_105
KMi FBP
+421 37 641 4433
AZ_3_44
Ing. Marián Tokár, PhD.
ext FBP
+421 37 641 5815
AT_4_22
KTKRP FBP
+421 37 641 4793
BA_0_10
Eva Sádovská
KMi FBP+421 37 641 4430AZ_3_48

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ