Projekty

Zmeny biologicky účinných látok v procese výroby vína a determinácia ich účinku na bunky

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0