Projekty

Funkčné potraviny nového typu dizajnované pre osobitné výživové účely

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základní informace
         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Riešenie projektu zahŕňa výskum, dizajnovanie a návrh funkčnej potraviny pripravenej nového typu s použitím nekonvenčných a marginálnych rastlinných druhov, ako sú pseudocereálie a drobné lesné ovocie. Chemické a biochemické analýzy budú zamerané na stanovenie obsahu alergénnych agens vo vzťahu k celiakii, obsahu polyfenolov, vybraných vitamínov, antioxidačnej aktivity, stanovenie obsahu makroživín, selénu a ďalších esenciálnych stopových prvkov. Riešením projektu sa získajú originálne nové poznatky o nízkoenergetických funkčných potravinách nového typu vhodných pre ľudí ohrozených nadváhou či trpiacich obezitou, ale súčasne aj vhodných pre celiakov, ktoré budú mať nielen dostatočnú nutričnú hodnotu, ale aj zdraviu prospešný charakter.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-15-0275
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0