Projekty

Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vypracovanie metodiky pre správnu poľnohospodársku prax vedúcu k zvýšeniu zberového indexu pšenice letnej formy ozimnej.
Druh projektu:
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ), Katedra fyziológie rastlín (FAPZ), Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
APVV-15-0431
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0