Projekty

Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty

Garant: Ing. Marek Barta, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V prírode sú rastliny kolonizované stovkami rôznych mikroorganizmov, z ktorých mnohé majú pozitívny vplyv na ich rast a toleranciu voči spektru abiotických a biotických škodlivých činiteľov. Cieľom predkladaného projektu je využitím pokročilých metód získať odpovede na tieto otázky: i) Ktoré kombinácie bioagentov sú najvhodnejšie pre viaczložkové zmesi pre zlepšenie rastu a/alebo odolnosti rastlín voči negatívnym biotickým a abiotickým stresorom? ii) Aká je dynamika kolonizácie rastlín mikroorganizmami v týchto zmesiach? iii) Aký dopad má aplikácia týchto zmesí na prirodzenú mikroflóru pôd?
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-15-0472
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0