Projekty

Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií

Garant: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ciele predkladaného projektu úzko súvisia so zásadnými potrebami moderných stratégií a programov pre spracovanie a uchovávanie živočíšnych ejakulátov. Tento projekt je koncipovaný s cieľom vývinu nových ako aj modernizácie aktuálnych metodík a protokolov slúžiacich k efektívnejšiemu uchovávaniu živočíšnych ejakulátov pri nízkych teplotách. Zámerom projektu je zlepšenie úrovne i možností uchovávania, kryoprezervácie spermií a zabezpečenia vysokokvalitnej post-kryoprezervačnej vzorky vo veterinárnej a chovateľskej praxi.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP), Katedra mikrobiológie (FBP), Katedra biochémie a biotechnológie (FBP), Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-15-0544
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:21
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0