Projekty

Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií

Garant: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ciele predkladaného projektu úzko súvisia so zásadnými potrebami moderných stratégií a programov pre spracovanie a uchovávanie živočíšnych ejakulátov. Tento projekt je koncipovaný s cieľom vývinu nových ako aj modernizácie aktuálnych metodík a protokolov slúžiacich k efektívnejšiemu uchovávaniu živočíšnych ejakulátov pri nízkych teplotách. Zámerom projektu je zlepšenie úrovne i možností uchovávania, kryoprezervácie spermií a zabezpečenia vysokokvalitnej post-kryoprezervačnej vzorky vo veterinárnej a chovateľskej praxi.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP), Katedra mikrobiológie (FBP), Katedra biochémie a biotechnológie (FBP), Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-15-0544
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:
21
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0