Projekty

Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu (FEM), Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM), Katedra matematiky (FEM), Katedra manažmentu (FEM), Centrum informačných technológií (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:
01. 07. 2017
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0