Projekty

Testovanie vybraných hnojív s polysulfidmi vo výžive a ochrane trávnikov

Garant: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na overenie možnosti využitia prípravkov SULKA vo výžive a ochrane trávnikov.
Druh projektu:
Zmluva o dielo ()
Pracoviště:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 03. 2018
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0