Projekty

Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
KFŽ FBP [ukončené]
+421 37 641 4286
AT_0_9F
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
KFŽ FBP
+421 37 641 4284
AT_0_3F
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 5381
SD-AB_0_1, AT_0_10F
Ing. Tomáš Slanina, PhD.
KFŽ FBP
+421 37 641 4582
AT_0_5F
KFŽ FBP+421 37 641 4282
AT_0_6F

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ