Projekty

Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Alena BalážováKFŽ FBP [ukončené]+421 37 641 4286AT_0_9F
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBP+421 37 641 4284AT_0_3F
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBP+421 37 641 5381SD-AB_0_1, AT_0_10F
Ing. Tomáš Slanina, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4582AT_0_5F
Ing. Jiřina Zemanová, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4282AT_0_6F

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ