Projekty

Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Dosiahnuté výsledky projektu zabezpečujú zlepšenie kvality štúdia ako aj porovnanie a vyhodnotenie vzdelávacích požiadaviek uznávanou metodológiou využívanou komisiami EÚ. V oblasti Aplikovanej biológie sa inovuje výučba vybraných predmetov zabezpečovaných Katedrou fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre so špeciálnym zameraním na predmet Biológia živočíšnej produkcie. V rámci projektu sme pripravili nové učebné materiály na zabezpečenie výučby hlavne pre zahraničných študentov prichádzajúcich v rámci medzinárodných programov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:006SPU-4/2015
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0